Aanbod : Try-A-Walk !

20150117_D800_07720 Try-A-Walk :

Individuele wandelcoaching  Al stappend ervaren welke de verrassende mogelijkheden naar buiten gaan en wandelen biedt. Als zowel lichaam als geest in beweging gebracht worden, ontstaat er nieuwe ruimte die inspireert en doelbewust kan ingezet worden in moeilijke omstandigheden. Een krachtgerichte aanpak die zowel preventief als  ter ondersteuning van een herstelproces kan ingezet worden.(meer info…)

Workshops wandelcoaching
Een workshop is een wandeling in groep, rond een specifiek thema. Het geeft elke deelnemer de kans om vanuit dat thema naar zijn/haar eigen leven te kijken en te ervaren hoe een ander perspectief innemen andere mogelijkheden aanreikt.Het doel is bewustwording en persoonlijke groei. Je laat je hart beroeren door de natuur en gaat naar huis met een mooie ervaring die je nadien direct kan inzetten in je leven.

(Als je op zoek bent naar grote wandelingen of fysieke prestaties, dan verwijzen we je door. Tijdens de workshops zijn er momenten van stilstaan  en momenten voor oefeningen voorzien).

De seizoenencirkel : per seizoen een workshop waarin je kan ervaren hoe je al wandelend je omgeving en de natuur kan leren gebruiken om energie, inzicht en inspiratie te krijgen (meer info)

Veerkracht Wandeling : een nieuwe kijk op Self-Coaching : De natuur wijst de weg! Tijdens deze groepswandeling ervaren wat de Natuur ons zeggen heeft en hoe je dit later ook zelf kan gebruiken. “De natuur praat niet , maar zegt veel!”

Aanbod Wandel Workshops: Het aanbod varieert. Raadpleeg de agenda om te zien wat het aanbod is dit voorjaar.

TriA© Walk : Inspiratie wandeling (meer info…)

Workshops op maat :

In onderling overleg kan een workshop op maat uitgewerkt worden, voor een specifieke doelgroep of rond een specifiek thema. Neem gerust contact op dan bespreken we de mogelijkheden, locatie en vorm.

vb. voor begeleiders, coaches, en therapeuten, … aanmoedigen, om aan de slag te gaan met de mogelijkheden en effecten van helpende gesprekken in de natuur.

vb.inspireren  hoe je wandelen en naar buiten gaan, doelbewust kan inzetten in je eigen herstelproces,

Outdoor Coaching voor Bedrijven :

Individuele Coachingstrajecten : Wandelcoaching is een snelle en efficiënte manier om mensen terug in verbinding te brengen met hun eigen kracht.Wie in verbinding staat met zijn/haar eigen kracht weet hoe om te gaan met emoties, beperkende gedachten en overtuigingen enz…en  kan zijn/haar potentieel volledig benutten als leidinggevende, als werknemer. Doordat de verandering ontstaat van binnenuit geeft deze vorm van coaching blijvende resultaten.

Intervisiewandeling : TriA© Walk

Workshops: rond specifieke thema’s, onderling af te spreken.